Giới thiệu chung

Gỗ ITT là đơn vị có năm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Được thành lập vào ngày 27 tháng 07 năm 2010, khởi đầu là đơn vi cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu. Sau 13 năm phát triển, Gỗ ITT đã tích lũy và đánh giá rất thực tế về tiềm năng, hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Gỗ và Sản phẩm Gỗ. Hiện nay, Gỗ ITT đã trở thành nhà cung cấp gỗ nguyên liệu uy tín và tiềm năng trên thị trường. Không chỉ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng mà còn luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng trên khắp cả nước.

Văn Phòng Gỗ ITT


Cơ cấu tổ chức

Vladimir Le
CEO

Elisa Nguyễn
Manager Importmenst

Nancy Ngân
Manager Exportment

Ngô Văn Thuận
Manager Factory

Hoạt Động

In Nigeria

Partners

Term Work

Cơ cấu tổ chức

ĐỒ GỖ VẠN PHÚC
Công ty TNHH Thương Mại ITT
Công ty Cổ phần M. Xanh

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

– Về môi trường:  Bảo vệ, độ che phủ của rừng, diện tích rừng suy thoái cần được phục hồi; hệ sinh thái, đa dạng sinh học, các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu được bảo vệ;

– Về xã hội: giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; ổn định sinh kế người dân sống trong vùng đệm; nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng;

– Về kinh tế: xác định nguồn tài chính bền vững từ các hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, thuê môi trường rừng, phí, lệ phí; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, lâm sản ngoài gỗ, trữ lượng các-bon rừng.

Cơ sở vật chất