So Sánh Gỗ Lim & Gỗ Gõ

  Gõ đỏ Lim
Mật độ Gỗ 0.7040082525 0.83
Trọng lượng riêng (Khô 12%) 0.79 0.96
Hệ Số Co Tiếp Tuyến 4.2 10.5
Hệ số Co Xuyên Tâm 3.0 5.7
Hệ số điều chính khuyến nghị FR-6 FR-13
Độ Cứng Bề Mặt 1.4 1.8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *