Tag Archives: gỗ_đinh

Tháng đầu năm 2024, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á tăng mạnh

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á về Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt mức cao nhất trong 14 tháng qua. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á về Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt mức cao nhất trong 14

Làng nghề gỗ chuyển đổi gỗ nguyên liệu đầu vào

Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 5-6 m3 gỗ nguyên liệu, trong đó có khoảng 2 triệu m3 là gỗ rừng tự nhiên, còn lại là gỗ rừng trồng. Ngành gỗ Việt Nam cam kết tăng sử dụng gỗ từ rừng trồng, hạn chế sử dụng gỗ rừng tự nhiên, đặc biệt là gỗ