Tháng đầu năm 2024, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á tăng mạnh

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á về Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á về Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt mức cao nhất trong 14 tháng qua, đạt 90,44 nghìn m3, với trị giá 25,23 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với tháng 12/2023; tăng 724,7% về lượng và tăng 174,8% về trị giá so với tháng 01/2023.

Ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 2/2024 đạt 46,0 nghìn m3, với trị giá 13,0 triệu USD, giảm 49,1% về lượng và giảm 48,5% về trị giá so với tháng 01/2024; giảm 33,7% về lƣợng và giảm 31,3% về trị giá so với tháng 02/2023.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á ước tính đạt 136,44 nghìn m3, với trị giá 38,0 triệu USD, tăng 45,9% về lượng và tăng 35,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong các nước ASEAN, Thái Lan là thị trường cung cấp nhiều nhất gỗ nguyên
liệu cho Việt Nam trong tháng 1/2024, đạt 54,075 nghìn m3, với trị giá 10,73 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 6,0% về trị giá so với tháng 12/2023; tăng 1.174% về lượng và tăng 970,6% về trị giá so với tháng 01/2023.

3 mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Thái Lan trong tháng
01/2024 là ván dăm, ván sợi và gỗ xẻ; trong đó, nhập khẩu ván dăm tăng mạnh so với tháng 12/2023, ngược lại nhập khẩu ván sợi và gỗ xẻ giảm.

Đứng thứ 2 là thị trường Lào, đạt 24,34 nghìn m3, với trị giá 10,98 triệu USD, tăng 16,5% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với tháng 12/2023; tăng 80,7% về lượng và tăng 63,0% về trị giá so với tháng 1/2023.

Gỗ xẻ là mặt hàng được nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Lào trong tháng 1/2024, chiếm tới 86% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này, đạt 20,87 nghìn m3, với trị giá 10,29 triệu USD, tăng 18,3% về lượng và tăng 19,2% về trị giá so với tháng 12/2023.

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia trong tháng 1/2024 đạt 8,3 nghìn m3, với trị giá 2,32 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 9,0% về trị giá so với tháng 12/2023; tăng 59,1% về lượng và tăng 131,0% về trị giá so với tháng 1/2023.

Gỗ xẻ và ván dăm là 2 mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Malaysia. Nhập khẩu 2 mặt hàng này trong tháng 1/2024 đều tăng mạnh so với tháng 12/2023 và tăng mạnh so với tháng 1/2023.

Gỗ Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *