Category Archives: Video

Làng nghề gỗ chuyển đổi gỗ nguyên liệu đầu vào

Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 5-6 m3 gỗ nguyên liệu, trong đó có khoảng 2 triệu m3 là gỗ rừng tự nhiên, còn lại là gỗ rừng trồng. Ngành gỗ Việt Nam cam kết tăng sử dụng gỗ từ rừng trồng, hạn chế sử dụng gỗ rừng tự nhiên, đặc biệt là gỗ